Tuotteet ja palvelut

Palvelutuotteemme on joustava. Se mukautuu vallitsevan tarpeen mukaan, olipa kyseessä konepaja, projekti tai työmaa, missä päin tahansa. Palvelun laajuus voi myös elää helposti suuntaan tai toiseen, kustannustehokkaasti, ja helposti sopimalla.

Palvelut ovat käytössänne Suomessa ja koko Skandinaviassa yleisesti. Erikseen sopimalla rakennamme palvelupaketit myös koko Euroopan alueelle ja laajemmallekin.

ProForce Industry, Hitsaus- ja Asennuspalveluiden, sekä kokoonpanopalveluiden konsepti

Palvelutuotekuvaus:

Palvelu on luonteeltaan tuotteistettujen työsuoritusten joustavaa alihankintaa. Palvelut ovat merkittävästi professionaalisempi vaihtoehto pelkälle henkilöstövuokraukselle. Asiakas saa aina kohteeseen ja tarkoitukseen parhaiten…

Palveluun kuuluu sovittavassa kohteessa aina tapauskohtaiset välttämättömät työn tekemisen edellytykset muodostava paketti. Palvelupaketissa toimitetaan ne elementit, jotka Asiakas itse valitsee. Materiaalien järjestelyt Asiakkaamme hoitavat yleensä itse.

Katso tästä tarkempi tuotekuvaus

Suunnittelutyö

Mekaaninen suunnittelu ja kokoaminen.
Suunnittelemme, paineastiat, varastosäiliöt, vaippa- ja putkilämmönsiirtimet, putkistot, metallirakenteet, kuljetinjärjestelmät ja muut koneet. Palveluihin sisältyvät lujuuslaskelmat, 3D-suunnittelu ja työpiirustukset.

Käytettävä ohjelmisto:
Solidworks mekaanisen suunnittelun prosesseille.
Visuaalinen säiliön suunnittelu paineastioiden ja lämmönsiirtimien lujuuslaskentaa varten
Lujuuslaskentojenanalyysi

Teknisten piirustusten laatiminen ja digitalisointi.
CAD-mallien mukaisten piirustusten laatiminen ja päinvastoin, paperigrafiikan digitalisointi, 3D-mallinnus.

Hinnoitellaan sisällön ja sijainnin mukaisesti, PYYDÄ TARJOUS TÄSTÄ