Produkter och tjänster

Vårt tjänsteutbud är flexibelt. Den anpassar sig till rådande behov, vare sig det gäller mekaniska arbeten, projekt eller arbetsplatser, var som helst. Omfattningen av tjänsten kan även, genom en enkel överenskommelse, justeras kostnadseffektivt både upp och ner.

Tjänsterna finns till ditt förfogande i Finland och i allmänhet i hela Skandinavien. Genom en separat överenskommelse sätter vi ihop tjänstepaket, även inom hela Europa och utanför dess gränser.

ProForce Industry, svetsnings- och installationstjänster, samt monteringstjänster

Beskrivning av tjänster:

Tjänsten är av naturen en flexibel underleverantörer av produktifierade arbeten. Tjänsterna är ett avsevärt mer professionellt alternativ till skillnad från att enbart hyra in arbetskraft. Kunden får alltid bästa resultat med tanke på plats och syfte…

Tjänstepaketet inkluderar alla nödvändiga krav som behövs för att utföra arbetet på den överenskomna platsen och tillfället. I tjänstepaketet levereras de element som kunden själv väljer. Anskaffning av material sköter våra kunder oftast själva.

Designkonstruktion

Mekanisk konstruktion och montering.
Vi konstruerar tryckkärl, lagertankar, skal- och rörvärmeväxlare, rörledningar, metallkonstruktioner, transportsystem och andra maskiner.  Tjänsterna omfattar hållfasthetsberäkningar, 3D-design och verkstadsritningar.

Programvaran som används:
– Solidworks för mekaniska konstruktionsprocesser.
– Visuell fartygskonstruktion för hållfasthetsberäkningar av tryckkärl och värmeväxlare
– Analys för hållfasthetsberäkningar

Framställa och digitalisera tekniska ritningar.
Framställa ritningar enligt CAD-modeller och vice versa, digitalisering av pappersritningar, framställa 3D-layouter.

Vi prissätter efter innehåll och plats, BEGÄR EN OFFERT HÄR