Vuosi 2021 näyttäisi kaikesta huolimatta alkavan suotuisasti